Nalaten

Het is ook mogelijk om een bijdrage te leveren in de toekomst. Dat kan namelijk door Stichting Kabuki Syndroom als goed doel op te nemen in jouw testament.

Stichting Kabuki Syndroom staat bij de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat er geen erfbelasting wordt geheven over jouw nalatenschap. Jouw nalatenschap wordt dus volledig ingezet ten behoeve van onze missie. Als een specifiek deel uit onze missie jouw bijzondere aandacht trekt, kun je er ook voor kiezen om jouw nalatenschap te oormerken.

Er zijn twee manieren om Stichting Kabuki Syndroom in een testament op te nemen:

  • Met een erfstelling worden de Stichting (mede)erfgenaam. Je kunt zelf het percentage bepalen voor welk deel de stichting erfgenaam wordt.
  • Je kunt ook kiezen voor een legaat. Dan doneer je een vast bedrag of goed uit jouw erfenis aan de Stichting. Neem hierover contact op met jouw notaris.

Wij zijn zeer dankbaar voor elke nalatenschap, groot of klein. Want met jouw bijdrage zorg je voor een beter leven voor mensen met Kabuki syndroom.

Voor meer informatie neem contact op met onze penningmeester.