Introductie

Dit is de privacyverklaring van Stichting Kabuki Syndroom. Hierin leggen wij uit op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens nemen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving in acht.

Welke persoonsgegevens kunnen wij van u verwerken?

 Stichting Kabuki Syndroom kan de onderstaande persoonsgegevens verwerken:

 • aanhef (titel, geslacht)
 • contact-/NAW-gegevens, telefoonnummer ene-mailadres
 • geboortedatum
 • betalingsgegevens (bankrekeningnummer)
 • informatie over met welk apparaat u onze website heeft bezocht, zoals een IP-adres
 • uw surfgedrag op de website
 • het besturingssysteem, browser type en de internetprovider die u gebruikt
 • het internetadres van de website waarmee wordt door gelinkt naar de website van Stichting Kabuki Syndroom
 • overige gegevens die naar Stichting Kabuki Syndroom worden verstuurd, zoals de bedrijfsgegevens en uw functie, wanneer u een donatie namens een bedrijf doet.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

 Stichting Kabuki Syndroom verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:

 • om uw donatie te verwerken en te beheren
 • om u te informeren over nieuwe campagnes
 • om onze dienstverlening te optimaliseren
 • om onze boodschap verder te verspreiden
 • om aan de wettelijke verplichting te voldoen die op Stichting Kabuki Syndroom rust
 • om interne en externe controle uit te oefenen op onze diensten
 • om uw identiteit na te gaan (dit is bijvoorbeeld nodig als u een verzoek indient om uw persoonsgegevens te wijzigen
 • om u te benaderen voor nieuwsbrieven
 • om de website aan te passen en te verbeteren
 • om contact met u op te nemen en te reageren op door u gestelde vragen of klachten.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens en door akkoord te gaan met de privacyverklaring stemt u in met het verwerken van persoonsgegevens ten aanzien van bovenstaande doelen.

Op deze gronden gebruiken wij uw gegevens

 Stichting Kabuki Syndroom verwerkt uw persoonsgegevens op de basis van de volgende grondslagen:

 • u heeft aan Stichting Kabuki Syndroom uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking
 • de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of de uitvoering vaneen overeenkomst waarbij u partij bent
 • Stichting Kabuki Syndroom heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking.

Stichting Kabuki Syndroom heeft de volgende gerechtvaardigde belangen:

 • onze diensten te kunnen (blijven) leveren en verbeteren
 • onze website te laten functioneren en verbeteren
 • de beveiliging van onze IT omgeving te verbeteren

Delen met derden

 Stichting Kabuki Syndroom kan derde partijen inschakelen die in opdracht van Stichting Kabuki Syndroom persoonsgegevens verwerken. Dit kunnen zijn:

 • websitebouwers
 • opdrachtnemers/leveranciers, waaronder leveranciers van IT-diensten. Stichting Kabuki Syndroom maakt met deze partijen afspraken over onder meer de beveiliging van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Beveiliging

 Stichting Kabuki Syndroom treft doorlopend en structureel maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Stichting Kabuki Syndroom zorgt ervoor dat al haar gebruikersinstellingen, programma’s en diensten vanaf het begin van de ontwikkeling zodanig worden ingericht dat uw privacybescherming maximaal is. Waar mogelijk neemt Stichting Kabuki Syndroom doorlopend privacy verhogende (beveiligings)maatregelen.

Bewaartermijnen

 Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard, omdat dit op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn verwijderen wij uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze.

Uw rechten

 Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, heeft u een aantal rechten, die hieronder uiteen worden gezet. U kunt deze rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij Stichting Kabuki Syndroom of door een e-mail te sturen naar:info@stichtingkabukisyndroom.nl.