Periodieke gift

Met een periodieke gift of schenking maak je optimaal gebruik van de fiscale voordelen die er in Nederland worden geboden. Stichting Kabuki Syndroom beschikt sinds het jaar van haar oprichting over de ANBI-registratie. Deze registratie garandeert dat de Belastingdienst Stichting Kabuki Syndroom erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is jouw periodieke gift (met een minimale duur van 5 jaar) geheel fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat je jaarlijks een deel van jouw gift terugkrijgt (zie ook: Belastingdienst). Daarnaast biedt het ook voordelen voor de stichting.

De voordelen van een periodieke gift op een rij:

  • Alle periodieke giften zijn aftrekbaar – er is dus géén drempelbedrag en ook geen maximum;
  • Je krijgt een deel van jouw donatie terug van de Belastingdienst. Dit voordeel kun je zelf houden, óf toevoegen aan je donatie (geheel of gedeeltelijk); en
  • De gehele gift komt ten goede aan Stichting Kabuki Syndroom, omdat de stichting dankzij de ANBI-registratie geen schenkbelasting hoeft te betalen.

Met een periodieke schenking van vijf jaar, geef je Stichting Kabuki Syndroom de zekerheid om in te zetten op wetenschappelijk onderzoek. Dat kunnen we doen door gebruik te maken van wat er in andere landen al ontdekt is of door het zelf (in Nederland) uit te laten voeren. Nederland loopt namelijk voorop als het gaat om groeihormoontherapie. Helaas is die therapie nog niet beschikbaar voor volwassenen (vanaf 18 jaar). Vandaar dat wij alvast geld willen inzamelen om een vervolgstudie te kunnen bekostigen.

Overeenkomst

Voor een periodieke gift kun je contact opnemen met onze penningmeester. Een overeenkomst voor een periodieke gift word je dan toegestuurd.

Zodra je deze overeenkomst getekend retourneert, ben je één van de vaste donateurs van Stichting Kabuki Syndroom. Op de overeenkomst staan twee nummers die belangrijk zijn voor je belastingaangifte, namelijk het fiscale nummer van Stichting Kabuki Syndroom (RSIN: 862733303) en een persoonlijk transactienummer.